Vinhomes Gardenia

Tiến độ xây dựng Vinhomes Gardenia tháng 10/2016 - Khu Arcadia